ถ่ายทอดสด

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปีการศึกษา 2562

ข้อมูลสำหรับบัณฑิต

ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลสำหรับบัณฑิตที่ควรทราบ


ข้อมูลสำหรับบัณฑิต วันฝึกซ้อม


ข้อมูลสำหรับบัณฑิต วันจริง

ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลสำหรับบัณฑิตที่ควรทราบ


ข้อมูลสำหรับบัณฑิต วันฝึกซ้อม


ข้อมูลสำหรับบัณฑิต วันจริง

ข่าว / Announcement

ระบบลงทะเบียนบัณฑิต / Commencement Ceremony Registration System

สำหรับรุ่นปีการศึกษา 2562

Academic Year 2019

แจ้งความประสงค์การเข้ารับปริญญา
ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มกราคม 2565
During 11 - 31 January 2022

สำหรับรุ่นปีการศึกษา 2563

Academic Year 2020

แจ้งความประสงค์การเข้ารับปริญญา
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2565
During 11 January - 14 February 2022