วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Dr. Daniel Kertesz 
WHO Representative to Thailand
- The global burden of trauma

นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย
ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น
- Trauma services. Trauma care system and trauma registry

หัวข้อที่น่าสนใจ

 • Special Lecture: The global burden of trauma/Dr. Daniel Kertesz, WHO Representative to Thailand
 • Special Lecture: Trauma services. Trauma care system and trauma registry/นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย โรงพยาบาลขอนแก่น
 • Boys and coach in Thai cave, from inside to outside/นพ.ศุภโชค มาศปกรณ์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และ รศ.พ.อ.พญ.อังคณา เก่งสกุล สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • Retroperitoneal hematoma/รศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • How to improve in burn wound care/ศ.นพ.พรพรหม เมืองแมน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 • Case discussion: Thoraco-abdominal injury/รศ.นพ.ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ และ ผศ.นพ.กฤตยา กฤตยากีรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Update in PHTLS ed. 9/พ.อ.นพ.ณัฐ ไกรโรจนานันท์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • Case discussion: extremities injury/นพ.ศุภโชค มาศปกรณ์ และ นพ.เปรมชัย ติรางกูร โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 • TEA system/นพ.สมประสงค์ ทองมีสี โรงพยาบาลชลบุรี
 • How to control violence in ER/นพ.ศันยวิทย์ พึงประเสริฐ โรงพยาบาลชัยภูมิ และ นพ.เกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ โดย ผศ.ดร.กรองได อุณหสูต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - BDMS Trauma Network Program Management
  • Trauma treatment skill for nurses
  • Role of nurse in trauma fast nurse
  • Advanced nursing management trauma
  • Burn wound management for nurses

อัตราค่าลงทะเบียน

ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 หลังวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ลงทะเบียนหน้างาน
แพทย์ 2,500 บาท 3,000 บาท 3,500 บาท
พยาบาลและนักสาธารณสุข 2,000 บาท 2,500 บาท 3,000 บาท

ที่พัก

สถานที่จัดงาน

แหล่งท่องเที่ยวหลากหลายและน่าสนใจในเชียงราย

ไม่ว่าคุณและสมาชิกในกลุ่มเดินทางจะชอบท่องเที่ยวแบบใด เชียงรายคือจุดหมายที่มีทุกอย่างสำหรับทุกคน ทั้งธรรมชาติที่งดงามและหลากหลายของเทือกเขาสูง ไร่ชา น้ำตก ถ้ำ สายน้ำที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม แหล่งจับจ่าย ชายแดน ตัวเมืองและวิถีชีวิตของชาวเชียงราย
เลือกปลายทางที่ตรงใจแล้วออกเดินทางกันเลย! เชียงรายมีพร้อมทั้งบริการรถเช่าและรถโดยสารสาธารณะ ถนนหนทางที่สะดวกสบายจะนำคุณไปสู่ความประทับใจและความทรงจำดีๆ ที่ไม่อาจลืมเลือน

ติดต่อสอบถาม

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3, 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
ผู้ประสานงาน: นายแพทย์ชนาธิป เปรมวิชัย 086-972-9402 chanatip.pra@mfu.ac.th
เลขานุการ: นางสาวณฐมณ กันแก้ว 053-916-566, 053-916-567 nathamon.kan@mfu.ac.th